NangSaigon8568

EUR/GBP: giảm về BB giữa D1

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Đà tăng của EG đang yếu dần thể hiện trên những cây nến đỉnh và kết thúc bằng 1 nến đỏ dài nhấn chìm toàn bộ 2 nến xanh trước đó và bb giữa đã bắt đầu bẻ ngang nên xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục quay về test hỗ trợ ma20

Sell 0.89550-0.89580
TP 0.89300-0.89360

Stop loss 0.89650
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.