NangSaigon8568

USD/JPY: H4 sell ngắn trong ngày

Giá xuống
NangSaigon8568 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell tại 108,420-108.480
TP 108,080
Stoploss: 108,560
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận:
Quá buồn cho kèo stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.