mmfxtrading

EURJPY chạm trend line lần thứ 4. Bounce or break?

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Hiện tại xu hướng chính của EJ vẫn đang là xu hướng giảm. Giá hiện tại ở mức 131.400 và đang được giao dịch ở dưới đường EMA8 trên khung tuần. Chúng ta có 2 tuần liên tiếp đóng cửa khá bullish , đây có thể được coi là đợt điều chỉnh tăng trong ngắn hạn. Không ngoại trừ khả năng giá có thể test về vùng monthly key level 132.00
Hiện tại ở khung thời gian H1, EJ vẫn đang đi sideways sau khi tiếp xúc với trendline. 2 trường hợp có thể xảy ra:
  • EJ giảm giá phá vỡ vùng giá sideways, bounce khỏi trendline và tiếp tục xu hướng chính của mình là xu hướng giảm
  • EJ phá trendline theo chiều tăng, test lại 132.00 và tiếp tục xu hướng giảm giá của mình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.