duongminhf1

Ý tưởng cá nhân EJ

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá đã break out mô hình cái nêm, chạm ngưỡng fibo 23.6% hợp lưu POC volume . Đây là vùng hợp lý nhất để giá quay lại lấy thanh khoản, theo mình thì giá tiếp tục xuống ngưỡng FIBO quan trọng 38.2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.