UnknownUnicorn31399052

EURJPY cập nhật, giá tạo Equal Lows là gì?

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Post này phân tích theo phương pháp Wyckoff

EURJPY đã tạo Equal Lows nên tốt hơn dời SL tới BE và Take Profit từng phần.
Bởi giá có thể lấy thanh khoản ở dưới EQL.
Ví dụ mình luôn chốt 50% khi RR là 2:1.

Xem post trước và nhiều bài khác ở dưới !
------------------------------------------
Chú ý:
Nhận định và kế hoạch của cá nhân.
Không phải dự đoán giá hay gợi ý giao dịch.
Bạn cần có nhận định riêng và quản lý rủi ro tốt khi giao dịch Forex.

Đây là blog chia sẻ miễn phí các ý tưởng!
Z Concepts là phương pháp giao dịch forex và tiền điện tử mà kết hợp giữa Wyckoff, Supply & Demand , Price Action cùng với một số cách phân tích kỹ thuật hiện đại khác.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị, hãy bình luận ở dưới nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.