Blogngoaihoi

EURJPY 29/11- Hỗ trợ tâm lý rất quan trọng

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kèo 1 : EURJPY 29/11- Hỗ trợ tâm lý rất quan trọng.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 128, Stop 127.6, TP 129-Open.