ngobao1975

Kịch bản cho EJ trong những tuần tới sau 25/2

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EJ đã chạm đỉnh D1 trước đó và chạm trendline giảm, xuất hiện 2 nến giảm có bóng trên dài, khả năng 1-2 ngày tới sẽ về test lại đường dưới của kênh giá.
Diễn biến của EJ trong những ngày sau đó: hiện tại cặp tiền này đang trong kênh giá tăng, nếu break khỏi trendline giảm sẽ chạm vùng kháng cự 126.6x sau đó test về vùng cản hỗ trợ, trước khi bức phá tiến về vùng cung tiếp diễn 128-129
Nếu giá breakout khỏi đường dưới của kênh giá, sau đó sẽ hồi về đường trendline giảm và tiếp tục đi xuống test lại vùng hỗ trợ 1227x-123.5x
Bình luận:
Giá đã chạm cạnh trên của kênh giá tăng, lực tăng nến W1 rất mạnh. Chờ giá hồi về chạm trendline giảm để mua vào và vùng mục tiêu giá tiếp theo là 128-129 .
Bình luận:
Giá đã breakout khỏi kênh giá giảm và trở về lại trendline giảm. Nếu giá đóng nến dưới 124.22 thì vào sell đến vùng hỗ trợ 122.7-123.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.