SINHPT206

buy EJ

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
1. Kinh tế ECB tăng trưởng ổn định, các nguy cơ tan vỡ từ ECB đã dần được giảm thiểu.
2. ECB chưa tăng lãi suất, nhưng đã bắt đầu giảm các gói QE .
Longterm E sẽ tăng mạnh.
Buy EJ khá phù hợp.
Buy limit @ 131.6x SL 60 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.