SINHPT206

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
USDJPY 29% | 2 GBPJPY 29% | 2 AUDUSD 14% | 1 EURJPY 14% | 1
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
46
81
66
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
4
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1617
283
1880
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1798
112
2740
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
4
12
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư