bobbiboy8x

EUR-JPY thiết lập lệnh sell

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Tác giả đề xuất 1 lệnh sell như hình

Dừng lỗ ở trên và chốt lời phía dưới

Cố gắng dừng lỗ gần và nếu được đi 2 lệnh. 1 lệnh chốt ngắn 1 lệnh thả tự do

Hôm nay thứ 3 giá có thể sẽ chạy nhanh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.