AlligatorFXTeam

EURJPY: THEO DÕI MỐC 124.400

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Kịch bản V-Đ-V của EJ được lên cách đây khá lâu,sau khi break khỏi neckline của mô hình vđv, EJ tiến về vùng hỗ trợ đầu tiên là 122.800
- Hiện tại giá đang tìm về khu vực neckline (124.400).
- Khu vực giá này trùng với vùng 50% của Fibo thoái lui
- Theo dõi mốc 124.400 này, nếu có tín hiệu Price Action nến ở khu vực này có thể canh SELL về 122.800
- Kháng cự: 124.400
- Hỗ trợ: 122.800, 121.000, 119.300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.