dohungnd2007

EURJPY SHORT

Giá xuống
FX_IDC:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY SHORT
Giao dịch đang hoạt động: Trade action
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận: Ngày thứ 6 đen tối các thành niên chốt lời.