duongminhf1

EJ SELL

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Chúng ta có 1 tỉ lệ tốt nếu giá quay lại, Tp1-Tp4 ý tưởng cá nhân

Bình luận