BuiXuanTung

E/J ngày 8/02/2021

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ nến nhật

Bình luận