FAST-TRADING

EURJPY quan sát vùng key level

FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
#EURJPY M15

Phân tích tổng quan:
Xu hướng chính H4: Tăng
Xu hướng H1: Giảm
Biên độ giao động: (SZ-H1) - (DZ-H1)
Giá đang giao động trong vùng đi ngang H1

Phân tích cơ bản:
M15 #EURJPY tăng trong biên độ đi ngang H1, cùng xu hướng dẫn dắt.
Ưu tiên mở vị thế MUA (BUY) với #EURJPY

Khuyến nghị: “Quan sát” phản ứng tại vùng “KEY LEVEL” được xác định bởi trendline M15 phá vỡ cấu trúc giảm trước đó.
Việc mở vị thế trực tiếp tại vùng này chưa được xác nhận chắc chắn. Hiệu suất chỉ 55%. Thận trọng quan sát.
Chúng tôi bám sát góc nhìn này cho đến khi có sự xác nhận mới của thị trường trên đa khung thời gian.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.