Leadership

Buổi sáng Thứ Ba cùng với EURJPY

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY đã rơi tự do vào tuần trước và chưa hề có dấu hiệu dừng lại trong tuần này. Nếu bạn đang SELL EURJPY thì đừng vội chốt lời vì khả năng EURJPY còn xuống sâu nữa là rất cao. Nếu bạn chưa SELL EURJPY , hãy lập tức SELL vào ngay lúc này. Tuy nhiên, nếu bạn là người giao dịch theo khung H1 và có thói quen đặt SL ngắn, hãy cân nhắc SELL EURJPY .

SL: 128.500
TP: 126.400
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.