nhinguyenminh1

SHORT EURJPY INTRADAY 3/2/22

Giá xuống
CAPITALCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Khung 4H: Giá down mạnh
Khung 1H: quá quay về retest đáy cũ.
Khụng 5': mô hình 3 đỉnh

Vào ngay một lệnh short.
Đóng lệnh: dừng lỗ: BREAK EVEN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.