DatTong

EURJPY, Mô hình vai đầu vai (SHS) trên H1: MUA

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY , Mô hình vai đầu vai ( SHS ) trên H1: MUA
Giao dịch được đóng thủ công: + 10pip