DatTong

EURJPY, Mô hình vai đầu vai (SHS) trên H1: MUA

Giá lên
DatTong Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY, Mô hình vai đầu vai (SHS) trên H1: MUA
Giao dịch được đóng thủ công:
+ 10pip

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.