BLOGFOREXVIET

EURIPY TREND TĂNG

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Cặp này mình phân tích thấy trend chủ đạo là tăng, khả năng sẽ đến 2 vùng ngang màu đỏ mình vẽ sẵn để các bạn tham khảo, nếu bạn muốn an toàn hãy đợi giá retest hay tín hiệu chắc chắn hãy vào lệnh.

Bình luận