BLOGFOREXVIET

EURIPY TREND TĂNG

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Cặp này mình phân tích thấy trend chủ đạo là tăng, khả năng sẽ đến 2 vùng ngang màu đỏ mình vẽ sẵn để các bạn tham khảo, nếu bạn muốn an toàn hãy đợi giá retest hay tín hiệu chắc chắn hãy vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.