LegacyVA

EJ: có thể canh bán

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EJ chạm 1 trend kháng cự quan trọng trên khung ngày

EU cũng đã giảm do USD quá mạnh

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.