DatTong

EURJPY, Bán theo xu hướng H4.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
H4:
- Xu hướng đi xuống.
- Giá phá vỡ trendline và hỗ trợ H4
--> Chờ giá pullback cho tín hiệu, BÁN
--> Sell
( Phân tích kỹ thuật về EURJPY trước đó)
https://www.tradingview.com/u/DatTong/#s... )
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.