OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
* Lá cờ xanh : nơi cân nhắc MUA hoặc BÁN tại thời điểm đó
* Mũi tên đỏ : BÁN khi giá cắt xuống EMA30 hoặc đợi giá hồi về EMA30
* Mũi tên xanh lá : MUA khi giá cắt lên EMA30 hoặc đợi giá hồi về EMA30
@@@J-Tiun ( theo dõi thị trường ) @@@