OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
* Lá cờ xanh : nơi cân nhắc MUA hoặc BÁN tại thời điểm đó
* Mũi tên đỏ : BÁN khi giá cắt xuống EMA30 hoặc đợi giá hồi về EMA30
* Mũi tên xanh lá : MUA khi giá cắt lên EMA30 hoặc đợi giá hồi về EMA30
@@@J-Tiun ( theo dõi thị trường ) @@@

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.