GTPham

Về tôi #DayTrader
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
60 % tiền điện tử 20 % forex 20 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSDT 33% | 2 ATOMUSDT 17% | 1 LINKUSDT 17% | 1 EURJPY 17% | 1
9
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2579
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1328
79
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5823
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8706
225
58
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
373060
53
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2983
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư