Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp EURJPY

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kèo này vẫn tiếp tục tập chung mua theo kế hoạch trước đây.
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch được đóng thủ công

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.