FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Cập nhật ngày 07/05/2019: canh bán xuống
1. Khung nến tuần đang trend giảm đang đi từ sóng (III) đến (IV) (đạt 80 % của sóng Symmetry)
2. Khung nến ngày có tín hiệu: các chart dần rời xa đường Bollinger canh thêm nến đảo chiều trong ngày hôm nay
3. Khung nến H4 giờ đã cho tín hiệu bán vì đã tạo 2 đỉnh. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng RSI không vượt quá vùng quá mua. MCD đã tạo ra phân kỳ rõ rệt, và có divergence. Phần đáy củ so với quá khứ 120 cây nến đang thấp nhất chưa có dấu hiệu kiểm tra lại lần 2.
4 Khung h1 đã xuất hiện cây nến đảo chiểu hammer