holinh

EURNZD Kế hoạch giao dịch bán xuống

holinh Cập nhật   
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Phân tích:
- EURNZD đang là mô hình sóng đẩy, đang ở sóng 4 elliot. Vậy ưu tiên cho hướng sell hơn. Trong sóng 4 hình thành mô hình sóng elliot con chéo vì vậy cũng cho tín hiệu sell( sẽ xuất hiện sóng điều chỉnh a,b,c nhỏ trong elliot chéo).
- Tâm lý: Do trend chín là xu hướng giảm rất mạnh cho nên xu hướng buy vào là rất ít, đa số nđt sẽ nghiên về hướng sell hơn

Kế hoạch giao dịch như sau:
- Sell khi giá breakuot đáy sóng (4)- sóng nhỏ, SL: 1.6634, Tp1: 1,6942, Tp2: 1.63099
- Buy khi giá breakout qua: 1.67169, SL: 1.66679, Tp:...

Quản trị rủi ro:
- Nếu sell: có thể bồi lệnh khi giá breakout qua đỉnh sóng 3(sóng lớn) ở mức giá 1.65793. Ae nên chốt 50% tại tp1 và còn lại cho tp2
- Nếu buy: nên chốt 1 lần ở mức RR: 1:!
Giao dịch đang hoạt động:
vì giá đã breakout đỉnh nhỏ (5) nên phạm nguyên tắc sóng (sóng 4 ko được về vùng sóng 1).Vì vậy mô hình sóng đẩy lớn(1,2,3,4,5) lúc nầy chuyển thành mô sóng A,B,C.
Như vậy giá đã breakout mô hình sóng chéo chờ retest lại và buy!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.