Samurai_FX_VN

Mua EURNZD ngay và luôn

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Cặp này đã xác nhận sóng tăng, trong ngắn, trung và dài hạn đều là tăng, nên chỉ canh Buy.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.