Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp EURNZD

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Vẫn tiếp tục canh Buy theo kế hoạch tuần trước. Hạn chế sell ngược xu hướng.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.