mrZichimoku

EURNZD mô hình Inside Bar khá đẹp

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Cặp EURNZD có mô hình Inside Bar khá đẹp có thể xem xét SELL như biểu đồ
Hiện tại chu kỳ tăng giá của cặp này đã chạm cản Fibo 161.8% nên có thể kết hợp với Mô hình Inside Bar để vào lệnh SELL