Leadership

EURNZD W1 Bán 1.68800

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
91 lượt xem
2
EURNZD Bán 1.68800
Mục tiêu:: 1.59828
Dừng lỗ: 1.70000
R/R: 1/8.2
Giao dịch đang hoạt động: Chia khối lượng thành 2 lệnh để có thể chốt lời 1 lệnh khi cần thiết
Bình luận: Có thể vào lệnh lại nếu chưa vào trước đó.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Email: tminh@tradingview.com
Phone: 09 3720 3720
Telegram: https://t.me/tradingviewvietnam

Bình luận

dừng lỗ hơi thấp
Phản hồi