FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
- H4 giá đang trong xu hướng lên sau khi đã phá lên khỏi vùng bán chính trước đó.
- H1 giá đã phá lên khỏi vùng tranh chấp thể lên phe mua tiếp tục chiếm ưu thế.

Nhận định: chờ giá hồi lại vùng tranh chấp bị phá lên một nhịp nữa rồi tìm cơ hội buy lên.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.