KhaiGuru

EURNZD | Đồng ZXY đang có sự kiện gì ?

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD
Tất cả các cặp tiền gắn với ZXY đang có những biến động mạnh mẽ.
- Cặp NZDUSD giảm mạnh.
- Cặp NZDJPY giảm mạnh.
- Còn EURNZD tăng cực mạnh.
- Điều này cho thấy đồng ZXY đang có sự suy yếu (theo thời gian thực).
- Mặc dù vậy ta thấy rằng, tất cả các cặp gắn với đồng EUR đều đang tăng giá với những nến tăng đẹp, sự mạnh lên của EUR cùng với sự yếu đi của NZD kết hợp lại làm cặp này tăng rất mạnh.
- Tuy hiên sự tăng giá của EURNZD với những cây nến dài thiếu thanh khoản cho thấy có thể xu hướng tăng này sẽ không bền vững và kết thúc sau đó.
- Hành động, chờ đợi cú giảm trở lại để Sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.