FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
FX:EURNZD

EURNZD nhìn chart clean như này mới muốn nhìn

Plan : đợi giá phá qua 1.62889 và tìm entry buy lên

Tiếp tục chờ hành động giá

Ý tưởng liên quan