FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD

EURNZD nhìn chart clean như này mới muốn nhìn

Plan : đợi giá phá qua 1.62889 và tìm entry buy lên

Tiếp tục chờ hành động giá

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.