URIFX

EURNZD => Cơ hội bán

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Nếu breakdown xuống channel này, cơ hội win sell là rất lớn.

Ý tưởng liên quan