NguyenIval2804

EURNZD

Giá lên
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD

như đã nhận định bài viết trước

Buy EN

Entry 1.62627 (mình đã entrylimit bằng fibo nhé)
SL 1.61885
TP 1.64328
Bình luận:
lệnh vẫn chạy bình thường nhé mọi người, chỉ là dữ liệu của sàn FXCE bị gap thôi , còn lệnh của mình vẫn đang có lợi nhuận
Bình luận:
mình đi công chuyện 2 hôm không có thời gian viết cập nhật cho lệnh của mình
lệnh này đã dính Sl rồi nhé, giá sideway tại vùng đáy cũ một đoạn, bạn có thể thấy mô hình 2 đáy ở khung h4, mình đã entry lại một lệnh vừa rồi

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.