CHNProTrading

MỘT CƠ HỘI TỐT SELL EURNZD

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD sau khi giảm và phá hỗ trợ ở H4 đã tăng trở lại retest trenline giảm trước đó
Như vậy một deal SELL EURNZD với mục tiêu giá giảm về 1.63500 khá đẹp.

Good luck & Big win

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.