bobbiboy8x

EUR-NZD giá tăng

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Tác giả đề xuất một mô hình bẫy giá, từ đó đề xuất lệnh Buy (ngược xu hướng giảm)

Dừng lỗ và chốt lời mục tiêu như hình

Hôm nay thứ 6 có thể sẽ chạy nhanh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.