KazekageGaara

EURPLN - double top

Giá xuống
OANDA:EURPLN   EUR/PLN
Tín hiệu:
EURPLN - Mô hình 2 đỉnh
MACD và RSI phân kỳ
Shorting star và doji ở các đỉnh
Trading:
SHORT: 4.370
stoploss: 4.402
Target: 4.25
R/r = 4