EUR/PLN

EURPLN IDC
EURPLN
EUR/PLN IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

EURPLN Biểu đồ Ngoại hối

Breaking news