Profxtrader_mh

Nhận định EUR/USD NGÀY (11/11/2022 )

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD Điều chỉnh giảm ở biên trên kênh giá tăng.
Tham khảo : Bán quanh 1.022, Stop 1.026, TP 1.01.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.