nguyenvanthe

Cập nhật kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD 14 Nov 2018

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cập nhật kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD 14 Nov 2018. Sự xác nhận là cần thiết khi mà giá đang điều chỉnh tại vùng 1.13xx trước khi chúng ta có thể kỳ vọng tỷ giá có thể đạt 1.135xx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.