Forex9999

Bài 21: Sell EU Bất chấp TP 150 pip; SL 70 pip

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell EU tại 1.23300 hoặc lên 1.2350 sell thêm 1 lệnh, SL cứng tại 1.2400 ( 70 pip)
- Tuần sau 2/4- 6/4 là 1 tuần rất căng thẳng và biên động mạnh bởi các tin về Nonfarm, họp Fed, PMI.....
- Nhin qua có thể thấy biên độ EU đang ở trong vòng Fibo như hình kẻ và tuần sau nhiều khả năng nó- sẽ phá Fibo H1 này
- Các điểm ô vuông là các điểm nhấn, hiện tại giá đang sideway mạnh quanh 1.23300 nhưng nếu thoát khỏi biên độ này EU sẽ xuống sâu
- Nhiều khả năng EU sẽ test lại vùng đáy như hình vẽ ở ngưỡng Fibo 100%
- Sóng 1 cho thấy giá EU lên chạm đỉnh 1.24500 tuy nhiên ở sóng 2 là sóng xuống lại quá qua vòng 38.2 và qua cả đáy cũ, nhiều khả năng là đã bẻ gãy xu hướng lên và xuống mạnh, hiện tại nó đang siway chuẩn bị cho 1 đợt xuống mới
Bình luận:
mở bát T2 phiên Úc, ai chưa vào lẹnh thi vao luôn nhé
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.