DatTong

Mua Euro/USD trong ngắn hạn

DatTong Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên H1, giá đang cho xu hướng đi lên.
Giá nằm trên vùng hỗ trợ 1.1936, cho xác nhận.
Canh mua,stoploss ngắn theo tín hiệu nến.
Bình luận:
Giá đã vào vùng Chốt lời, Canh chốt lời EURUSD khi đã có profit tốt.

Comment nếu bạn có profit.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã chạm mục tiêu, theo dõi diễn biến tiếp theo của EURUSD ở một bài khác.

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.