nguyento1210

pt cặp Euro/Đô la Mỹ

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
hôm qua em pt mà quên chưa gửi anh, hôm nay vừa khớp lệnh ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.