V_PhucNguyen

EURUSD tạo lập đỉnh mới và dự kiến tăng mạnh

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
FX:EURUSD
EURUSD đã tạo một đỉnh mới và động lượng tăng vẫn còn rất lớn. Vàng sáng nay tiếp tục củng cố đà giảm, USD tiếp tục yếu đi, vì vậy EURUSD có thể giữ vững đà tăng tiếp.
Ý tưởng giao dịch với EURUSD có thể xem xét mua vào khi giá điều chỉnh xuống vùng support gần nhất quanh ngưỡng 1.1940
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.