nguyenvanthe

Sau cú giảm hơn 60pip đêm qua kịch bản ưu tiên SELL tiếp diễn,..

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
📣📣 Sau 6 ngày tăng giá liên tiếp, đêm qua tỷ giá cặp EU đã có cú giảm điểm hơn 60 pip sau biên bản FOMC đầu ngày. Kịch bản giao dịch hôm nay ưu tiên SELL và chốt lời tại vùng 1.151xx ...


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.