tradafx

Đô La Mỹ Tiếp Tục Tăng Mạnh Sau Phiên Họp FED

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận Định Thị Trường Forex 28/4: Đô La Mỹ Tiếp Tục Tăng Mạnh Sau Phiên Họp FED

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.