ThHob

EURUSD giảm từ nửa tuần sau

Giá xuống
ThHob Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD có thể đang di chuyển trong một kênh giá tăng theo các chu kỳ nhất định.
Trong tuần tới giá có thể sẽ tiếp tục tăng vào đầu tuần lên vùng 1.1903, sau đó sẽ bắt đầu giảm về vùng hỗ trợ 1.1762
Bình luận:
Với việc cây nến cuối tuần trước có 1 lực tăng khá ổn, tôi đã kỳ vọng rằng EU sẽ tiếp tục tăng nhẹ vào đầu tuần, như vậy trên H4 có thể sẽ xuất hiện các tín hiệu phân kỳ, tạo sự chắc chắn hơn cho việc giảm giá. Nhưng điều này đã không xảy ra.
Hiện tại, EU đã giảm về vùng hỗ trợ đã dự đoán. Eu có thể sẽ tăng lên trong hôm nay hoặc ngày mai vì đã đạt đến chu kỳ 9 nến biến đổi như sóng tăng trước đó. Nếu Eu tăng từ thời điểm này, tôi nghĩ rằng nó khó có thể tăng quá cao vì chu kỳ cho 1 đợi tăng rồi điều chỉnh lớn trong quá khứ đưa ra là 13 nến.
Như vậy, nếu EU tăng từ thời điểm này, vào khoảng thời gian kết thúc chu kỳ 13 nến, ta có thể kỳ vọng vào 1 đợi sụt giảm của giá. Ngược lại, nếu EU tích lũy ngang đến khi kết thúc chu kỳ 13 nến, ta có thể kỳ vọng vào việc giá sẽ tiếp tục tăng từ thời điểm đó!!!
Đây là ý tưởng của tôi về việc giao dịch EU trong thời gian sắp tới, nó có thể đúng hoặc sai. Tôi không khuyến nghị các bạn giao dịch theo nó!!! Nó chỉ dùng để tham khảo!!! Hãy luôn cẩn trọng với tiền của mình!!!
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.