Sanforex-com

EUR/USD sẽ tăng mạnh từ sóng b

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
tỷ giá này đang cho tín hiệu tăng trưởng tiếp tục khi thoái thoài về vùng fibo 0.618.
Mục tiêu là đang hình thành sóng b sau khi thoái lùi xong.

Hiện tại có thể BUY với tỷ giá này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.