FX-Investing

Chiến lược và khuyến nghị giao dịch EURO

FX-Investing Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1.10135


Stop Loss : 1.10287
Take Profit : 1.09840

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1.08849

Stop Loss : 1.08592
Take Profit : 1.09787

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Bình luận:
Cán TP

✅ Đào tạo kiến thức free
✅ Hỗ trợ Tín hiệu giao dịch Free
zalo.me/g/shhjsf513
0967 753 996
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.